DOKUMENTI

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 2987.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine (prva strana).

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 380.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine (druga strana).

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 380.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Tramvajske linije i prevoz nemačkih vojnika u toku nedelje od 11. do 17. avgusta 1941. godine. Tih dana je uspostavljen logor Topovske šupe; tramvaj broj 10 je prolazio ispred ulaza u logor.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok bez broja.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu (na nemačkom jeziku), maj 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Nemačke vlasti traže od Opštine grada Beograda da se izvrši raščišćavanje zgrade i dvorišta Autokomande, maj 1941. godine. 

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 1229.

Pravilnik o upotrebi Jevreja na prinudnom radu, po naređenju Gestapo-a, maj 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Organizacija prinudnog rada za Jevreje i dužnosti policije za Jevreje, maj 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 913.

Stanje u krugu "Topovskih šupa", maj 1941. (tri meseca pre osnivanja logora). Predlog da Tehnička direkcija Opštine grada Beograda preuzme drveni nameštaj za svoje potrebe.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 119.

(U vezi sa prethodnim dokumentom) Tehnička direkcija Opštine grada Beograda naređuje da se preuzme kancelarijski nameštaj iz kruga "Topovskih šupa)

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. (nečitljiv).

(U vezi sa prethodnim dokumentom) Opština grada Beograda naređuje da se preuzme kancelarijski nameštaj iz kruga "Topovskih šupa".

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 164.

Molba koju je grupa viđenijih građana Voždovca uputila predsedniku opštine grada Beograda, kako bi se poboljšali uslovi prevoza putnika tramvajskom linijom broj 10, budući da je koristi veliki broj Beograđana. U tom periodu (kraj septembra 1941. godine) u logoru Topovske šupe nalazi se veliki broj Jevreja, a tramvajska linija prolazi ispred ulaza u logor.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 16951.

Izveštaj o saobraćajnoj nesreći koja se desila 2. novembra 1941. godine ispred ulaza u kompleks na Autokomandi (Topovske šupe). Kao svedoci saslušani su i nemački vojnici koji su bili na straži.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 55504.

Komesarijat za izbeglice moli Opštinu grada Beograda da snabdeva izbeglički logor u kasarni "Kraljevića Andreje", koji se nalazio pored logora Topovske šupe. U logoru su se nalazile srpske izbeglice iz NDH. Oktobar 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 16770.

Izveštaj o požaru u zgradama Autokomande u Zvečanskoj ulici 8. avgusta 1941. godine. Preko puta nalaze se zgrade u koje će nekoliko dana kasnije biti prebačeni Jevreji.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 2566.

Spisak i stanje vojnih ustanova na teritoriji Beograda, maj 1941. godine. Tačka broj 9 odnose se na Topovske šupe.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Pismo pretstavništva Jevrejske zajedince Beograd, u kojem se opisuju uslovi u logoru Topovske šupe, oktobar 1941. godine.

Istorijski arhiva Beograda (nepoznata signatura).

Izveštaji nemačkog poručnika Valtera o streljanju Jevreja i Roma iz Topovskih šupa 

Jevrejski istorijski muzej, k. 21-2-1/12

Izveštaj o ubijanju Jevreja u Beogradu, oktobar 1941. godine.

Jevrejski istorijski muzej, k. 21-2a-1/18