Topovske šupe danas i planirana izgradnja tržnog centra

Izgled budućeg tržnog centra po planovima kompanije Delta Real Estate. Ispod: trenutno stanje lokacije

Trenutni izgled zgrada nekadašnjeg logora Topovske šupe:

Zgrade koje su nekad bile sastavni deo logora danas su zapuštene i oronule. Jedna od dve zgrade se od 2005. godine nalazi u privatnom vlasništvu kompanije Delta Real Estate, kada je privatizovana i prodata firma Autokomanda. Druga zgrada, prema Tabanovačkoj ulici, i dalje je u vlasništvu grada Beograda. Obe zgrade predviđene su za rušenje kako bi se na njihovom mestu izgradio tržni centar. Plan predviđa realizaciju kompleksa od oko 200.000 kvadratnih metara, sa 250 lokala različitog sadržaja i podzemnom garažom sa 2.300 parking mesta. Detaljnije informacije moguće je pronaći na veb sajtu Delta Real Estate.

Zgrade se trenutno nalaze u kategoriji dobara koja uživaju status prethodne zaštite kao lokalitet sa istorijskim sadržajem, kako se navodi na sajtu opštine Voždovac. Ta zaštita sprečava njihovo rušenje, ali ima privremeni karakter. Na snazi je do 2021. godine.

Centar za primenjenu istoriju smatra nedopustivim rušenje zgrada u kojima se nalazio jedan od prvih logora u Evropi za Jevreje i Rome, kao i izgradnju tržnog centra na tom mestu.

Iz tog razloga, tim Centra za primenjenu istoriju pokrenuo je inicijativu za  očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe, od zaborava i uništenja.

Konferencija za medije, održana 28. oktobra 2019. gde je najavljena inicijativa za očuvanje Topovskih šupa: https://youtu.be/Ttt85yagdzU