FOTOGRAFIJE

Detalj grada Beograda, slikan 1944. godine od strane savezničke avijacije. U sredini, pored kružnog toka (sa desne, gornje strane) vidljiv je kompleks Autokomande.

Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.com

Ulaz u kompleks Autokomande, godina nepoznata (pre Drugog svetskog rata).

Izvor: Rena Redle, Milovan Pisarri, Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu. Priručnik za čitanje grada, FPI, Beograd, 2014)

Beograd 1944. godine, slikan od strane savezničke avijacije. U gornjem delu vidljiv je kompleks Autokomande sa zgradama topovskih šupa (videti detalj).

Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.com

Porodica Piliš iz Zrenjanina sa jevrejskim znacima na putu za Topovske šupe u posetu svojim srodnicima, oktobar 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/1.