SVEDOČENJA

Izjava Vilme Hirš o hapšenju i odvođenju muža Emila Hirša u logor Toposvke šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-480

Izjava Rut Laurić Alfandari o hapšenju i odvođenju muža Davida Alfandarija u logor Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-315

Izjave Karle Almuzlinović i Bojane Konforti o hapšenju i odvođenju Moše Almuzlinovića u logor Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-300

Izjava Jakova Adanje o hapšenju, deportaciji i ubijanju članova njegove porodice. Muški članovi su bili internirani u logoru Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-488

Svedočenje Jelisavete Knežević o stradanju njene porodice na Sajmištu. Gasni kamion je žrtve vodio u Jajince, a drugi kamion je njihove stvari ostavljao na Autokomandi.

Arhiv Jugoslavije, 110-385-334.

Svedočenje Branislave Petrović o odvođenju muža Vojislava Petrovića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-1.

Toma Dumitru iz Pančeva svedoči o dovođenju Roma iz Topovskih šupa i njihovom streljanju kod Jabuke.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-24.

Svedočenje Živane Milošević o odvođenju muža Velimira Miloševića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-52

Svedočenje Ljubice Mirković o odvođenju muža Borivoja Nikolića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-474.

Svedočenje Perse Simić o odvođenju muža Vučka Simića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-67.