Postojeće stanje

Topovske šupe danas i planirana izgradnja tržnog centra

Izgled budućeg tržnog centra po planovima kompanije Delta Real Estate. Ispod: trenutno stanje lokacije

Trenutni izgled zgrada nekadašnjeg logora Topovske šupe:

Zgrade koje su nekad bile sastavni deo logora danas su zapuštene i oronule. Jedna od dve zgrade se od 2005. godine nalazi u privatnom vlasništvu kompanije Delta Real Estate, kada je privatizovana i prodata firma Autokomanda. Druga zgrada, prema Tabanovačkoj ulici, i dalje je u vlasništvu grada Beograda. Obe zgrade predviđene su za rušenje kako bi se na njihovom mestu izgradio tržni centar. Plan predviđa realizaciju kompleksa od oko 200.000 kvadratnih metara, sa 250 lokala različitog sadržaja i podzemnom garažom sa 2.300 parking mesta. Detaljnije informacije moguće je pronaći na veb sajtu Delta Real Estate.

Zgrade se trenutno nalaze u kategoriji dobara koja uživaju status prethodne zaštite kao lokalitet sa istorijskim sadržajem, kako se navodi na sajtu opštine Voždovac. Ta zaštita sprečava njihovo rušenje, ali ima privremeni karakter. Na snazi je do 2021. godine.

Centar za primenjenu istoriju smatra nedopustivim rušenje zgrada u kojima se nalazio jedan od prvih logora u Evropi za Jevreje i Rome, kao i izgradnju tržnog centra na tom mestu.

Iz tog razloga, tim Centra za primenjenu istoriju pokrenuo je inicijativu za  očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe, od zaborava i uništenja.

Konferencija za medije, održana 28. oktobra 2019. gde je najavljena inicijativa za očuvanje Topovskih šupa: https://youtu.be/Ttt85yagdzU

Intervju sa Asjom Dračom Muntean, predsednicom radne grupe za izradu zakona o Starom sajmištu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Intervju sa Robertom Sabadošem, predsednikom Saveza jevrejskih opština Srbije

Mapa

Slike

Detalj grada Beograda, slikan 1944. godine od strane savezničke avijacije. U sredini, pored kružnog toka (sa desne, gornje strane) vidljiv je kompleks Autokomande.

Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.com

Ulaz u kompleks Autokomande, godina nepoznata (pre Drugog svetskog rata).

Izvor: Rena Redle, Milovan Pisarri, Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu. Priručnik za čitanje grada, FPI, Beograd, 2014)

Beograd 1944. godine, slikan od strane savezničke avijacije. U gornjem delu vidljiv je kompleks Autokomande sa zgradama topovskih šupa (videti detalj).

Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.com

 

Porodica Piliš iz Zrenjanina sa jevrejskim znacima na putu za Topovske šupe u posetu svojim srodnicima, oktobar 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/1. 

Pisma

Otac Marijane Kalderon šalje pismo supruzi Fani i deci iz Topovskih šupa, oktobar 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a (kasa)

Pismo iz Topovskih šupa.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-21 (kasa)

Pismo Solomona (?) iz logora Topovske šupe, 16. oktobra 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/9

Pismo iz Topovskih šupa.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a (kasa)

Pismo iz Topovskih šupa.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/10

Pisma Alojzija Rajnera iz logora Topovske šupe, jesen 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/12 (originali kod Lucije Rajner, ćerke Alojzija Rajnera)

Pismo Alojzija Rajnera iz logora Topovske šupe, 6. novembra 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-2/12 (original kod Lucije Rajner, ćerke Alojzija Rajnera)

Pismo Alojzija Rajnera iz logora Topovske šupe, jesen 1941.

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-3/12 (original kod Lucije Rajner, ćerke Alojzija Rajnera)

Dokumenti

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 2987.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine (prva strana).

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 380.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine (druga strana).

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 380.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Tramvajske linije i prevoz nemačkih vojnika u toku nedelje od 11. do 17. avgusta 1941. godine. Tih dana je uspostavljen logor Topovske šupe; tramvaj broj 10 je prolazio ispred ulaza u logor.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok bez broja.

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu (na nemačkom jeziku), maj 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Nemačke vlasti traže od Opštine grada Beograda da se izvrši raščišćavanje zgrade i dvorišta Autokomande, maj 1941. godine. 

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 1229.

Pravilnik o upotrebi Jevreja na prinudnom radu, po naređenju Gestapo-a, maj 1941. godine.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Organizacija prinudnog rada za Jevreje i dužnosti policije za Jevreje, maj 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 913.

Stanje u krugu „Topovskih šupa“, maj 1941. (tri meseca pre osnivanja logora). Predlog da Tehnička direkcija Opštine grada Beograda preuzme drveni nameštaj za svoje potrebe.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 119.

(U vezi sa prethodnim dokumentom) Tehnička direkcija Opštine grada Beograda naređuje da se preuzme kancelarijski nameštaj iz kruga „Topovskih šupa)

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. (nečitljiv).

(U vezi sa prethodnim dokumentom) Opština grada Beograda naređuje da se preuzme kancelarijski nameštaj iz kruga „Topovskih šupa“.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

 

Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 164.

Molba koju je grupa viđenijih građana Voždovca uputila predsedniku opštine grada Beograda, kako bi se poboljšali uslovi prevoza putnika tramvajskom linijom broj 10, budući da je koristi veliki broj Beograđana. U tom periodu (kraj septembra 1941. godine) u logoru Topovske šupe nalazi se veliki broj Jevreja, a tramvajska linija prolazi ispred ulaza u logor.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 16951.

Izveštaj o saobraćajnoj nesreći koja se desila 2. novembra 1941. godine ispred ulaza u kompleks na Autokomandi (Topovske šupe). Kao svedoci saslušani su i nemački vojnici koji su bili na straži.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 55504.

 

Komesarijat za izbeglice moli Opštinu grada Beograda da snabdeva izbeglički logor u kasarni „Kraljevića Andreje“, koji se nalazio pored logora Topovske šupe. U logoru su se nalazile srpske izbeglice iz NDH. Oktobar 1941.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 16770.

Izveštaj o požaru u zgradama Autokomande u Zvečanskoj ulici 8. avgusta 1941. godine. Preko puta nalaze se zgrade u koje će nekoliko dana kasnije biti prebačeni Jevreji.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 2566.

Spisak i stanje vojnih ustanova na teritoriji Beograda, maj 1941. godine. Tačka broj 9 odnose se na Topovske šupe.

Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. bez broja.

Pismo pretstavništva Jevrejske zajedince Beograd, u kojem se opisuju uslovi u logoru Topovske šupe, oktobar 1941. godine.

Istorijski arhiva Beograda (nepoznata signatura).

Izveštaji nemačkog poručnika Valtera o streljanju Jevreja i Roma iz Topovskih šupa 

Jevrejski istorijski muzej, k. 21-2-1/12

Izveštaj o ubijanju Jevreja u Beogradu, oktobar 1941. godine.

Jevrejski istorijski muzej, k. 21-2a-1/18

Spisak žrtava

Jevreji žrtve u logoru Topovske šupe (tek nekoliko imena).

Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/11.

Spisak muških Roma uhapšenih u Beogradu krajem oktobra 1941. godine i odvedenih u logor Topovske šupe (Autokomanda).

Izvor: Istorijski arhiv Beograda (IAB), 2698/MG-385

Svedočenja

Izjava Vilme Hirš o hapšenju i odvođenju muža Emila Hirša u logor Toposvke šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-480

Izjava Rut Laurić Alfandari o hapšenju i odvođenju muža Davida Alfandarija u logor Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-315

Izjave Karle Almuzlinović i Bojane Konforti o hapšenju i odvođenju Moše Almuzlinovića u logor Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-300

Izjava Jakova Adanje o hapšenju, deportaciji i ubijanju članova njegove porodice. Muški članovi su bili internirani u logoru Topovske šupe.

Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-488

Svedočenje Jelisavete Knežević o stradanju njene porodice na Sajmištu. Gasni kamion je žrtve vodio u Jajince, a drugi kamion je njihove stvari ostavljao na Autokomandi.

Arhiv Jugoslavije, 110-385-334.

Svedočenje Branislave Petrović o odvođenju muža Vojislava Petrovića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-1.

Toma Dumitru iz Pančeva svedoči o dovođenju Roma iz Topovskih šupa i njihovom streljanju kod Jabuke.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-24.

Svedočenje Živane Milošević o odvođenju muža Velimira Miloševića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-52

Svedočenje Ljubice Mirković o odvođenju muža Borivoja Nikolića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-474.

Svedočenje Perse Simić o odvođenju muža Vučka Simića u logor Topovske šupe.

Arhiv Jugoslavije, 110-273-67.