Arhivski materijal

Postojeće stanje

ISTORIJA LOGORA POSTOJEĆE STANJE JAVNA KAMPANJA Izgled budućeg tržnog centra po planovima kompanije Delta Real Estate.Topovske šupe danas i planirana izgradnja tržnog centraZgrade koje su nekad bile sastavni deo logora danas su zapuštene i oronule. Jedna od dve zgrade se od 2005. godine nalazi u privatnom vlasništvu kompanije Delta Real Estate, kada je privatizovana i …

Postojeće stanje Read More »

Fotografije

PISMA SPISAK ŽRTAVA SVEDOČENJA DOKUMENTI FOTOGRAFIJEFOTOGRAFIJE Detalj grada Beograda, slikan 1944. godine od strane savezničke avijacije. U sredini, pored kružnog toka (sa desne, gornje strane) vidljiv je kompleks Autokomande. Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.comUlaz u kompleks Autokomande, godina nepoznata (pre Drugog svetskog rata). Izvor: …

Fotografije Read More »

Pisma

PISMA SPISAK ŽRTAVA SVEDOČENJA DOKUMENTI FOTOGRAFIJEPISMA Otac Marijane Kalderon šalje pismo supruzi Fani i deci iz Topovskih šupa, oktobar 1941. Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a (kasa)Pismo iz Topovskih šupa. Jevrejski istorijski muzej, k. 24-21 (kasa)Pismo Solomona (?) iz logora Topovske šupe, 16. oktobra 1941. Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/9Pismo iz Topovskih šupa. Jevrejski istorijski muzej, …

Pisma Read More »

Dokumenti

PISMA SPISAK ŽRTAVA SVEDOČENJA DOKUMENTI FOTOGRAFIJEDOKUMENTI Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine.Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. br. 2987. Dokument o Jevrejima na prinudnom radu u Beogradu, jun 1941. godine (prva strana). Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, Tehnička direkcija, inv. br. 1534, dok. …

Dokumenti Read More »

Spisak žrtava

Jevreji žrtve u logoru Topovske šupe (tek nekoliko imena).Jevrejski istorijski muzej, k. 24-2a-1/11.Spisak muških Roma uhapšenih u Beogradu krajem oktobra 1941. godine i odvedenih u logor Topovske šupe (Autokomanda).Izvor: Istorijski arhiv Beograda (IAB), 2698/MG-385

Svedočenja

PISMA SPISAK ŽRTAVA SVEDOČENJA DOKUMENTI FOTOGRAFIJESVEDOČENJA Izjava Vilme Hirš o hapšenju i odvođenju muža Emila Hirša u logor Toposvke šupe. Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-480Izjava Rut Laurić Alfandari o hapšenju i odvođenju muža Davida Alfandarija u logor Topovske šupe. Izvor: Arhiv Jugoslavije, 110-384-315Izjave Karle Almuzlinović i Bojane Konforti o hapšenju i odvođenju Moše Almuzlinovića u logor …

Svedočenja Read More »