• ISTORIJA LOGORA
  • POSTOJEĆE STANJE
  • JAVNA KAMPANJA
Današnji izgled jedne od zgrada u kojima su bili internirani Jevreji i Romi

O logoru Topovske šupe

U blizini centra Beograda između avgusta i novembra 1941. godine nalazio se logor za Jevreje i Rome poznat kao logor Topovske šupe. Prvi logoraši bili su muški Jevreji iz Banata, koje su sa njihovim porodicama lokalni Nemci (folksdojčeri) proterali iz te pokrajine u Beograd; nakon njih su internirani svi muški Jevreji iz Beograda, i na kraju muški Romi takođe iz Beograda. Svi, osim retkih slučajeva, ubijeni su u masovnim streljanjima u jesen 1941. godine na stratištima oko Beograda, najviše u Jabuci kod Pančeva. Po raspoloživim procenama, kroz njega je prošlo oko 5.000 Jevreja i 1.500 Roma. O Topovskim šupama se i danas jako malo zna. Lokacija logora Topovske šupe je zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti. Postoji velika opasnost da zgrade koje su bile sastavni deo logora budu uništene zbog najavljene izgradnje tržnog centra. Nakon što je komemorativna ploča koju je postavio Savez jevrejskih opština Srbije 2018. godine ukradena, predstavnici Jevrejske opštine Beograd su, povodom obeležavanja Dana sećanja i hrabrosti – Jom Hašoa Veagevura, 2. maja 2019. godine, otkrili novu memorijalnu ploču.

Porodica Piliš na putu za Topovske šupe u posetu svojim srodnicima, oktobar 1941.
Preuzmite tekst Beleške o istoriji logora Topovske šupe u Beogradu: avgust – novembar 1941, autora dr. Milovana Pisarrija Postoje još dva članka koje možete da preuzmete i koji se odnose na logor Topovske šupe: Logori Topovske šupe i Sajmište kao centralna mesta Holokausta u okupiranoj Srbiji – numerička određenja i kvantitativna analiza, autora dr. Dragana Cvetkovića; i Prolazni logor Topovske šupe, autora Nenada Žarkovića.

 

Intervju sa istoričarem Milanom Koljaninom o istoriji logora Topovske šupe.

 

Intervju sa Lucijom Rajner, čiji je deda odveden u logor Topovske šupe.