Javna vođenja na lokaciju logora Topovske šupe

U cilju upoznavanja šire javnosti sa istorijom logora Topovske šupe, žrtvama logora i istorijom same lokacije pre, tokom i posle Drugog svetskog rata, kao i širenja svesti o važnosti očuvanja ove lokacije kao mesta sećanja, Centar za primenjenu istoriju održava stalna javna vođenja i javne istorijske časove na mestu nekadašnjeg logora, u Tabanovačkoj ulici, blizu Autokomande.

 

Video snimak sa javnog vođenja, 31.03.2019..

Javni čas u okviru projekta Mapiranje Holokuasta – logor Topovske šupe, održan je 31. marta 2019, pred oko 80 prisutnih građana/ki, okupljenih preko javnog poziva. Javni čas je vodio istoričar Milovan Pisarri koji je održao predavanje o istoriji logora, i prisutne upoznao sa događajima iz 1941. godine ali i sa posleratnom situacijom i sudbinom lokacije, sve do današnjih dana. Prisutni su imali priliku da uđu u jednu od dve zgrade, u kojima su za vreme Drugog svetskog rata bili zatočeni Jevreji i Romi. Javnom času prisustvovali su i predstavnici/e jevrejskih zajednica iz Beograda, Subotice, Pančeva, Zrenjanina i Sombora, kao i Saveza jevrejskih opština Srbije.

 

Video snimak sa javnog vođenja u julu 2019.

Javni čas o deportaciji Roma u logor Topovske šupe, održan u julu 2019. Javno vođenje na lokacije gde je pre Drugog svetskog rata živela romska zajednica, kao i na samu lokaciju nekadašnjeg logora Topovske šupe, držao je istoričar Milovan Pisarri.

Fotografije sa javnog vođenja, 31.03.2019.