• O PROJEKTU
  • PODRŽITE KAMPANJU
Topovske šupe logo_CPI

Mapiranje Holokausta – očuvanje logora Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije i dokumentovanje trenutnog stanja kako bi se trajno očuvalo sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje sastoji se od prikupljanja arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjua, izrade baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti i alarmiranja domaće i međunarodne javnosti, projektni tim namerava da pokrene javnu kampanju za zaštitu izvornih logorskih objekata od uništenja kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe. Svi rezultati projekta nalaze se u formi veb platforme i na taj način dostupni su široj javnosti, na srpskom i na engleskom jeziku.

Vebsajt je organizovan po sekcijama

O logoru – u prvoj sekciji, istorija logora, nalaze se osnovne informacije o postojanju logora Topovske šupe, o žrtvama logora, kao i o Holokaustu u Srbiji; u drugoj sekciji, postojeće stanje, nalaze se informacije o sadašnjem stanju lokacije kao i o budućim planovima

Javna vođenja – video i audio zapisi sa dva javna vođenja koja su organizovana o okviru projekta – prvo vođenje 31. marta 2019, drugo 15. juna 2019. godine

Arhivski materijal – građa pronađena tokom istraživanja koja govori o logoru i žrtvama, organizovana po sekcijama: pisma, spisak žrtava, svedočenja, dokumenti i slike

Mapa – mapa Beograda 1944. godine sa označenom lokacijom gde se nalazio logor, kao i drugim povezanim lokacijama; i mapa današnjeg Beograda sa istim lokacijama

Galerija – fotografije lokacije i sa javnih vođenja

Projektni tim

Milovan Pisarri, istorijski istraživač i autor projekta

Ružica Dević, koordinatorka

Miloš Dragičević, vebsajt

Grupa škart, dizajn

Irena Žnidaršić-Trbojević, prevodilac za engleski jezik, lektura/korektura

Vladimir Opsenica, fotograf

Sanela Schmid, istorijska istraživačica u Nemačkoj, Culture and More

Christian Schoelzel, Culture and more – partnerska organizacija u Nemačkoj

Projekat podržavaju