O projektu

Digitalizovana istorija logora Topovske šupe

Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi digitalizovanu istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da kroz istoriografsko istraživanje logora, pre, tokom i posle II svetskog rata, mapiranje lokacije i povezanih lokacija logora, dokumentovanja trenutnog stanja i javna vođenja, trajno očuva sećanje na logor i žrtve logora. Svi rezultati projekta nalaze se u formi veb platforme i na taj način dostupni su široj javnosti, na srpskom i na engleskom jeziku.

Vebsajt je organizovan po sekcijama:

o logoru – u prvoj sekciji, istorija logora, nalaze se osnovne informacije o postojanju logora Topovske šupe, o žrtvama logora, kao i o Holokaustu u Srbiji; u drugoj sekciji, postojeće stanje, nalaze se informacije o sadašnjem stanju lokacije kao i o budućim planovima

Javna vođenja – video i audio zapisi dva javna vođenja koja su organizovana o okviru projekta – prvo vođenje 31. marta 2019, drugo 15. juna 2019. godine

Arhivski materijal – građa pronađena tokom istraživanja koja govori o logoru i žrtvama, organizovana po sekcijama: pisma, spisak žrtava, svedočenja, dokumenti i slike

Mapa – mapa Beograda 1944. godine sa označenom lokacijom gde se nalazio logor, kao i drugim povezanim lokacijama; i mapa današnjeg Beograda sa istim lokacijama

Galerija – fotografije lokacije i sa javnih vođenja

Projektni tim

Milovan Pisarri, istoričar i autor projekta

Ružica Dević, koordinatorka

Miloš Dragičević, vebsajt

Irena Žnidaršić-Trbojević, prevodilac za engleski jezik

Vladimir Opsenica, fotograf


Projekat se realizuje uz podršku Saveza jevrejskih opština Srbije