FOTOGRAFIJE

Jedan od ulaza u kompleks Autokomanda pre Drugog svetskog rata
Rena Redle, Milovan Pisarri (prir.), Mesta stradanja i antifašističke borbe. Priručnik za čitanje grada

DOWNLOAD


`
Kragujevački put, u Beogradu, pre Drugog svetskog rata. Sa desne strane se nalazi spoljašnji zid Autokomande
Arhiva CPI

DOWNLOAD


`
Detalj sa aviosnimka iz 1944. godine sa označenom lokacijom Topovske šupe
Arhiva CPI

DOWNLOAD


`
Detalj mape Beograda za vreme Drugog svetskog rata sa označenom lokacijom Topovsih šupa
Istorijski arhiv Beograda, mape

DOWNLOAD


`
Lokacija Topovskih šupa
Istorijski arhiv Beograda, mape

DOWNLOAD


`

FOTOGRAFIJE

Autokomanda 1951. godine. Levo od kružnog toka nalaze se zgrade Topovskih šupa
Muzej vazduhoplovstva, snimak 70, detalj

DOWNLOAD


`
Zgrade Topovskih šupa, aviosnimak iz 1951. godine
Muzej vazduhoplovstva, snimak 15, detalj

DOWNLOAD


`
Marsel Štern i Nisim Tajtacak, stradali u logoru Topovske supe,
Jevrejski istorijski muzej (original: Nada Karaičić)

DOWNLOAD


`
David Kalef, Beograd, Purim, stradao u logoru Topovske šupe
Jevrejski istorijski muzej (original: Matilda Cerge)

DOWNLOAD


`
Diki Tuvi Demajo, zatočen u logoru Topovske šupe i ubijen jeseni 1941.
Privatno vlasništvo Ide Salamon

DOWNLOAD


`

Prikaži još