Konferencija za štampu oktobra 2019.

Konferencija za štampu oktobra 2019.

Konferencija za štampu oktobra 2019.

Konferencija za štampu oktobra 2019.

Konferencija za štampu oktobra 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vođenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vođenje organizovano od strane Centra za primenjenu istoriju marta 2019. godine. Učestvovalo je oko 80 ljudi

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.


Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Javno vodjenje u Topovskim šupama marta 2019.

Jedna od zgrada logora Topovske šupe

Jedna od zgrada logora Topovske šupe

Jedna od zgrada logora Topovske šupe

Jedna od zgrada logora Topovske šupe

Unutrašnjost jedne od zgrada gde su bili zatočeni Jevreji i Romi

Unutrašnjost jedne od zgrada gde su bili zatočeni Jevreji i Romi

Unutrašnjost jedne od zgrada gde su bili zatočeni Jevreji i Romi

Unutrašnjost jedne od zgrada gde su bili zatočeni Jevreji i Romi

Spoljašnji zid jedne od ranije porušenih zgrada Topovskih šupa


Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.

Poseta nekadašnjem logoru na Sajmištu januara 2020.


Prikaži još