PODRŽITE KAMPANJU

Podržite kampanju / Support the Campaign

Očuvanje sećanja na logor Topovske šupe i na njegove žrtve, kao i očuvanje postojećih zgrada u kojima su bili zatočeni Jevreji i Romi, predstavljaju krajinji cilj ovog projekta. Za razliku od drugih logora koji su se nalazili na teritoriji Beograda tokom Drugog svetskog rata, kao što su logor na Banjici i logor na Sajmišu, logor Topovske šupe nije nikad postao deo kolektivnog sećanja niti je on bio predmet istraživanja i memorijalizacije. Beograđanke i Beograđani, čak oni koji žive u blizini tog mesta, nisu upoznati sa njegovom istorijom. Zbog toga je projektni tim organizovao javnu kampanju u cilju podizanje svesti o istoriji logora i njegovim žrtvama, na međunarodnom, nacionalnom i naročito lokalnom nivou. U okviru kampanje realizovani su:

 

Promo video o Topovskim šupama iz današnje perspektive. Autorka videa: Ivana Nikolić

 

 

Info tabla na mestu nekadašnjeg logora, povezana sa vebsajtom www.topovskesupe.rs, sa osnovnim informacijama o logoru i dva arhivska dokumenta - pismo jednog logoraša i izveštaj Jevrejskog predstavništva o uslovima u logoru

 

   

 

Bilbord na lokaciji Autokomanda, na kružnom toku gde se nekad nalazio ulaz u logor, postavljen pored bilborda kompanije Delta koji predstavlja budući izgled lokacije, sa natpisom „Da li ste znali da se na ovom mestu 1941. godine nalazio logor za Jevreje i Rome i da su svi ubijeni?

 

 

Tokom kampanje napisano i poslato je pismo s kojim su sve najvažnije međunarodne institucije i organizacije koje se bave Holokaustom obaveštene o stanju i planovima za Topovske šupe. Takodje, na facebook stranici projekta i na biltenu jevrejske zajednice u Srbiji objavljen je apel s ciljem da se prikupi bilo koji materijal vezan za lokaciju gde se nalazio logor.

Ovim putem želimo da se obratimo javnosti i da zamolimo svakoga ko poseduje fotografije, saznanja ili drugu dokumentaciju, vezanu za lokaciju Topovskih šupa i neposredno okruženje, kako pre, za vreme, tako i nakon završetka Drugog svetskog rata, da nas kontaktira, kako bi te nove materijale uključili u arhivu koju formiramo o logoru Topovske šupe, a sa ciljem očuvanja sećanja na žrtve. Takođe molimo i porodice i prijatelje žrtava koje su stradale u logoru Topovske šupe, da nam se obrate u slučaju da poseduju fotografije žrtava, saznanja ili druga dokumenta koja svedoče o njihovom životu.

Možete nas kontaktirati na e-mail:

topovskesupe@gmail.com

centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com