SVEDOČENJA

Svedočenje Perse Simić o odvođenju muža Vučka Simića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-67

DOWNLOAD


`
Svedočenje Ljubice Mirković o odvođenju muža Borivoja Nikolića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-474

DOWNLOAD


`
Svedočenje Živane Milošević o odvođenju muža Velimira Miloševića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-52

DOWNLOAD


`
Toma Dumitru iz Pančeva svedoči o dovođenju Roma iz Topovskih šupa i njihovom streljanju kod Jabuke
Arhiv Jugoslavije, 110-273-24

DOWNLOAD


`
Svedočenje Branislave Petrović o odvođenju muža Vojislava Petrovića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-1

DOWNLOAD


`

SVEDOČENJA

Svedočenje Jelisavete Knežević o stradanju njene porodice na Sajmištu. Gasni kamion je žrtve vodio u Jajince, a drugi kamion je njihove stvari ostavljao na Autokomandi.
Arhiv Jugoslavije, 110-385-334

DOWNLOAD


`
Izjava Jakova Adanje o hapšenju, deportaciji i ubijanju članova njegove porodice. Muški članovi su bili internirani u logoru Topovske šupe.
Arhiv Jugoslavije, 110-384-488

DOWNLOAD


`
Izjave Karle Almuzlinović i Bojane Konforti o hapšenju i odvođenju Moše Almuzlinovića u logor Topovske šupe.
Arhiv Jugoslavije, 110-384-300

DOWNLOAD


`
Izjava Rut Laurić Alfandari o hapšenju i odvođenju muža Davida Alfandarija u logor Topovske šupe.
Arhiv Jugoslavije, 110-384-315

DOWNLOAD


`
Izjava Vilme Hirš o hapšenju i odvođenju muža Emila Hirša u logor Toposvke šupe.
Arhiv Jugoslavije, 110-384-480

DOWNLOAD


`

SVEDOČENJA

Svedočenje Katarine Vasić i Milana Andrejevića o odvođenju Dušana Vasića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-45

DOWNLOAD


`
Svedočenje Radojke Vasiljević o odvođenju njenog muža Pavla Vasiljevića u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-273-821

DOWNLOAD


`
Svedočenje Jelene Šehter o odvođenju njenog muža Aleksandra Šehtera u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-382-295

DOWNLOAD


`
Svedočenje Kosare Nikolić o odovođenju njenog muža Živojina Todorovića, sina Lazara Todorovića i Branislava Stokića u Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-382-420

DOWNLOAD


`
Svedočenje Vladimira Vukićevića o odvođenju Emila Hirša u logor Topovske šupe
Arhiv Jugoslavije, 110-384-482

DOWNLOAD


`

SVEDOČENJA

Izjava Sofije Simhe Zorić o deportaciji u Topovske šupe Samuila Sime Demaja i Dikija Tuvija Demaja, 1
Privatno vlasništvo Ide Salamon

DOWNLOAD


`
Izjava Sofije Simhe Zorić o deportaciji u Topovske šupe Samuila Sime Demaja i Dikija Tuvija Demaja, 2
Privatno vlasništvo Ide Salamon

DOWNLOAD


`

Prikaži još