POSTOJEĆE STANJE

POSTOJEĆE STANJE

Topovske šupe danas i planirana izgradnja tržnog centra

 

Zgrade koje su nekad bile sastavni deo logora danas su zapuštene i oronule. Jedna od dve zgrade se od 2005. godine nalazi u privatnom vlasništvu kompanije Delta Real Estate, kada je privatizovana i prodata firma Autokomanda. Druga zgrada, prema Tabanovačkoj ulici, i dalje je u vlasništvu grada Beograda. Obe zgrade predviđene su za rušenje kako bi se na njihovom mestu izgradio tržni centar. Plan predviđa realizaciju kompleksa od oko 200.000 kvadratnih metara, sa 250 lokala različitog sadržaja i podzemnom garažom sa 2.300 parking mesta. Detaljnije informacije moguće je pronaći na veb sajtu Delta Real Estate.

Zgrade se trenutno nalaze u kategoriji dobara koja uživaju status prethodne zaštite kao lokalitet sa istorijskim sadržajem, kako se navodi na sajtu opštine Voždovac. Ta zaštita sprečava njihovo rušenje, ali ima privremeni karakter. Na snazi je do 2021. godine.

Početkom 2020. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izgradnji memorijala "Staro Sajmište". Po tom zakonu, memorijal će obuhvatiti i parcele na kojima se nalaze zgrade Topovskih šupa. Prvi je korak u trajnom očuvanju tog lokaliteta, ali je budućnost i dalje neizvesna. 

Centar za primenjenu istoriju smatra nedopustivim rušenje zgrada u kojima se nalazio jedan od prvih logora u Evropi za Jevreje i Rome, kao i izgradnju tržnog centra na tom mestu. Centar smatra takođe da treba što pre da država otkupi te zgrade i da uloži u njihovu rekonstrukciju, budući da je njihovo trenutno stanje zabrinjavajuće.

 

POSTOJEĆE STANJE